Lidmaatschap

Voorbehouden aan ondernemers leidingevende uit Huizen

Het lidmaatschap van de ZakenClub is voorbehouden aan genoemde dga’s van ondernemingen, beoefenaren van vrije beroepen en leidinggevenden uit Huizen.

Verantwoordelijkheid

Leden hebben een eindverantwoordelijke functie binnen de onderneming of binnen het bedrijf dat zij vertegenwoordigen. 

Vertegenwoordigen door een ander

Een lid kan zich in bepaalde gevallen laten vertegenwoordigen door een zogenoemde tweede man of vrouw in het bedrijf of de onderneming. Als een bedrijf of onderneming meerdere directeuren of partners heeft, die gelijkwaardig naast elkaar functioneren, zoals bijvoorbeeld in een maatschap, dan kunnen meerdere directeuren of partners van dat ene bedrijf lid worden. In dat geval is per lidmaatschap contributie verschuldigd.

Meer over contributie