Externe relaties

De ZakenClub onderhoudt intensieve contacten met de volgende instanties.

Andere netwerken

Uiteraard hebben wij contact met andere netwerken in de regio. Een aantal van onze leden is lid van regionale of landelijke netwerken. Het contact met andere netwerken, direct of via onze leden, is voor de ZakenClub een belangrijke inspiratiebron.