Wisseling van de wacht bij het secretariaat van de ZakenClub Huizen
Wisseling van de wacht bij het secretariaat van de ZakenClub Huizen

Enige maanden geleden heeft onze secretariaatsmedewerkster, Siska Eikelboom, bij het bestuur aangegeven dat zij per einde van het seizoen 2016/2017 gaat stoppen met haar werkzaamheden voor de ZakenClub Huizen.

Het bestuur betreurt deze beslissing, maar heeft er tegelijkertijd alle begrip voor; er zijn momenteel belangrijke zaken die meer tijd van Siska vragen, waardoor er keuzes gemaakt moesten worden.

Siska heeft vele jaren op een accurate en goede wijze het secretariaat van onze ZakenClub Huizen verzorgd. Voor menigeen, en zeker voor de bestuursleden, was zij een vraagbaak en steunpunt. Ook op de ledenavonden nam zij haar eigen, gewaardeerde plek in. Veel dank daarvoor. We zullen Siska zeker missen.

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben wij afscheid van haar genomen, haar bedankt voor alles wat zij heeft gedaan en haar een attentie gegeven als blijk van waardering. Op 23 juni, tijdens de afsluitende activiteit van dit seizoen, hoopt Siska nog mee te gaan. Dit zal haar laatste aanwezigheid in ons gezelschap zijn. Er is dan voor de leden volop gelegenheid om afscheid van haar te nemen.

Als bestuur hebben wij ons uiteraard beraden over de vacature die met het vertrek van Siska ontstaat. Verheugd kunnen wij meedelen dat wij Nelleke Riemer bereid hebben gevonden om de werkzaamheden van Siska over te nemen. Momenteel wordt zij al ingewerkt door Siska. We wensen Nelleke heel veel plezier toe bij de uitvoering van de werkzaamheden voor onze ZakenClub. 

Nelleke zal in de komende zomerperiode het secretariaats e-mailadres van de ZakenClub overnemen van Siska. Het adres blijft ongewijzigd: secretariaat@zakenclubhuizen.nl

Hartelijke groet, namens het bestuur

Jan Pieter Wiesenekker