Menu
 

Vervolg ZakenClub Huizen

Veiligheidscontroles Propaantanks
7 april 2010
Zakenclub Huizen
In de maanden april t/m juli zullen medewerkers van het adviesbureau MIDDAG Milieuadvies, namens de regiogemeenten in totaal ongeveer 250 propaantanks controleren. De bezoeken zullen hierbij in eerste instantie onaangekondigd plaatsvinden.
veiligheidscontroles-propaantanks

In de maanden april t/m juli zullen medewerkers van het adviesbureau MIDDAG Milieuadvies, namens de regiogemeenten in totaal ongeveer 250 propaantanks controleren. De bezoeken zullen hierbij in eerste instantie onaangekondigd plaatsvinden.

De Milieudienst Midden-Holland is op dit moment bezig met een grootschalige inventarisatie en controle op propaantanks voor huishoudelijk gebruik in de regio Midden-Holland. Indien u in deze regio woont, is het mogelijk dat de Milieudienst langskomt om deze inventarisatie uit te voeren.

In de regio Midden-Holland maken een aantal mensen gebruik van gastanks met propaangas, zgn. propaantanks. Dit gebeurt in gebieden waar geen vast aardgasnet aanwezig is. Indien op uw terrein een tank wordt aangetroffen zal deze worden gecontroleerd op naleving van de voorschriften. Hierbij wordt ondermeer gelet op de aanwezigheid van een logboek, noodplan en geldige installatie- en keuringscertificaten. Ook de opstelplaats van de tank en de aan te houden veiligheidsafstanden worden gecontroleerd. De tank moet goed bereikbaar zijn voor bediening, onderhoud en bij calamiteiten. De medewerkers van de Milieudienst zullen de aansluitingen in het leidingwerk en op de tank controleren op lekdichtheid.

Vaak wordt een propaantank gehuurd, geplaatst en gevuld door een hierin gespecialiseerde leverancier. Als u een propaantank op uw terrein heeft, heeft u de wettelijke verplichting dit te melden bij de Milieudienst en moet u voldoen aan de milieuvoorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Als u gebruik maakt van een propaantank doet u er verstandig aan om regelmatig zelf de tank te inspecteren op gebreken. Weersinvloeden of begroeiing kunnen de veiligheid en/of functionaliteit van de tank aantasten. Bij twijfel is het raadzaam om contact op te nemen met de leverancier van de tank. Voor vragen over de in te dienen melding, de naleving van de voorschriften of de controles kunt u terecht bij de Milieudienst Midden-Holland, tel. (0182) 545 700, per e-mail: info.md@ismh.nl

Lees hier meer over dit onderwerp.

Sitemap | Algemene Voorwaarden | Website door CM SpecialistZakenclub Huizen