De gemeente Huizen wil graag dat alle inwoners van Huizen fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Om hiervoor te zorgen, werken we onder andere aan een visie op de toekomst van Huizen. Dit wordt de Omgevingsvisie, die we juridisch vertalen in het Omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan).

Om meer en gerichte inbreng op te halen voor de Omgevingsvisie, nodigen wij u als stakeholder graag van harte uit om deel te nemen aan de online avondbijeenkomsten op 6 en 13 december.

zie voor de uitnodiging de bijlage: /uitnodigingsbrief stakeholders omgevingsvisie (pdf)

U kunt zich tot en met 30 november aanmelden voor de bijeenkomsten!
Stuurt u dan een e-mail naar het e-mailadres: p.vuijk@huizen.nl
Vergeet u niet de volgende informatie te vermelden in uw e-mail? - Uw naam - Organisatie - E-mailadres - Uw voorkeur voor datum en thema’s en/of deelgebieden.