Uitnodiging middagprogramma Diversiteit
14 maart 2022
Zakenclub Huizen
uitnodiging-middagprogramma-diversiteit

Op maandag 21 maart 2022 organiseert de Diversiteitsraad van Hilversum een
middagprogramma vanwege de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

Programma

  • Welkom door wethouder Annette Wolthers
  • Voordracht door stadsdichter Charlotte de Raad
  • Lezing micro-agressie door Joan de Windt
  • Ervaring met videosolliciteren door student MBO -onder voorbehoud-
  • Afsluitende borrel

Tijd en locatie

  • Maandag 21 maart 2022 van 13:30 tot 15:30 uur
  • Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1, Hilversum -Burgerzaal (1e verdieping)

Aanmelden

  • Laura van Diest, l.vandiest@hilversum.nl, 06-3261 5803

Hilversumse Diversiteitsraad

De Hilversumse Diversiteitsraad met Hilversumse inwoners geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan het college en de gemeenteraad over diversiteit en inclusie. Daarnaast geven zij
input aan het Diversiteitsnetwerk en toetsen zij ideeën van het netwerk. Deelnemers van het
netwerk zijn medewerkers van het ROC, de leerlingenraad, Beroepshavo, Hogeschool
Inholland, Versa Welzijn, Stichting One en het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek.

De gemeente Hilversum heeft de Charter Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad
ondertekend en zet zich samen met partners in voor gelijke kansen op de stage- en
arbeidsmarkt. Daarnaast worden de thema’s diversiteit en inclusie meegenomen op alle
beleidsterreinen.