Tegemoetkoming in de extra kosten
10 december 2021
Zakenclub Huizen
tegemoetkoming-in-de-extra-kosten

Beste (bestuurs)leden van de ZakenClub Huizen en de Huizer Ondernemers Federatie,

Onderstaande Rijksoverheidsregeling kan voor u of leden van uw achterban interessant zijn, vandaar dat de gemeente u graag informeert over het volgende.

Sinds 25 september 2021 zijn ondernemers in de horeca-, cultuur-, sport- en evenementensector verplicht om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs te vragen. Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar moet daarbij ook een identiteitsbewijs getoond worden.

Tegemoetkoming in de extra kosten

Om ondernemers enigszins tegemoet te komen stelt de Rijksoverheid een vergoeding beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. Ondernemers en instellingen die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking komen, kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen. Tot uiterlijk vrijdag 31 december 2021, 17:00u kunt u de aanvraag indienen.
Via de volgende link vindt u het aanvraagformulier en verdere informatie: https://www.huizen.nl/vergoeding-voor-controle-op-coronatoegangsbewijzen

Daarbij het verzoek of u deze informatie ook wilt doorzetten en delen met uw achterban? Alvast bedankt!

Hierbij hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog andere vragen zijn dan vernemen wij deze uiteraard graag.Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen,

Patricia van de Groep