Programma Kantoren
1 februari 2022
Zakenclub Huizen
programma-kantoren

Concept Programma Kantoren

Via deze links is het definitief concept Programma Kantoren en de notulen van de tweede samenspraaksessie eind november.

Namens de gemeente voor jullie aanwezigheid en inbreng bij de samenspraaksessies.

Zoals in de laatste sessie aangegeven legt de gemeente Huizen het concept programma aan jullie voor. Als daar onjuistheden in staan dan horen ze uiteraard graag. Eventuele aan- en opmerkingen op het programma graag binnen ongeveer twee weken. Mocht het geven van een reactie binnen deze termijn niet lukken, horen we dat uiteraard ook graag.

Na deze consultatieronde wordt het programma aangeboden aan het College voor bestuurlijke besluitvorming.