Corona heeft een enorme impact en nog steeds, voor ondernemers en wellicht ook voor u als ondernemersvereniging en belangenbehartiger van vele individuele ondernemers. Gemeenten hebben daarop ingespeeld. VNG (Vereniging van Nederlands Gemeenten) ziet dat veel gemeenten naar aanleiding van de coronacrisis de dienstverlening aan ondernemers hebben geïntensiveerd en of verbeterd. VNG Realisatie is benieuwd wat gemeenten hebben ervaren, wat ze hebben geleerd en wat ze meenemen naar de toekomst.

Dat horen ze graag van u als ondernemer!
 
VNG heeft SCC Consultancy, een onafhankelijk onderzoeksbureau, uitgenodigd om te onderzoeken wat goede voorbeelden in dat kader zijn.
 
Doet u mee?
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit onderzoek om gemeenten te inspireren en te helpen. Dit doet u door dit onderzoek in te vullen. Dit kost u ongeveer tien minuten en het kan tot en met zondag 18 oktober.


Inhoud vragenlijst
Er wordt gekeken naar dienstverleningsaspecten en maatregelen die gemeenten hebben ingezet om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onder gemeenten in Nederland wordt eveneens een onderzoek uitgezet en de resultaten daarvan worden in de rapportage meegenomen.

Op de hoogte blijven van de resultaten?
Wilt u de eindrapportage ontvangen? Dan kan! Aan het einde van het onderzoek, kunt u dat aangeven. In de vragenlijst is hierover een vraag opgenomen.
 
Kan uw collega ook of beter de vragen beantwoorden?
Vermoedt u dat een collega ons ook of beter kan helpen? Zet dan deze uitnodiging gerust door, we hopen op zo veel mogelijk input.

Met vriendelijke groet

 

VNG en SWW Consultancy

=================================================
Strategic Customer Care Consultancy
marketingadviesbureau gespecialiseerd in klantgericht ondernemen en uitnutten van concurrentievoordelen
= onderzoek = advies = training = communicatie = marktbewerking =

t: 076-5210222 Valkenierslaan 352
f: 076-5210333 4834 CP BREDA