NieuwjaarsSpeech 2011
11 januari 2011
Zakenclub Huizen
Maandag 10 januari was de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar waarbij de voorzitter zijn gebruikelijke speech ten gehore bracht.
NieuwjaarsSpeech 2011

Maandag 10 januari was de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar waarbij de voorzitter zijn gebruikelijke speech ten gehore bracht.

Dames en heren,

Een nieuwjaarstoespraak houden is altijd weer een zoektocht naar het goede woord en de juiste toon. Vooral als externe ontwikkelingen enige jaren achtereen ongewijzigd blijven. Het lag voor de hand om het dan ook maar te hebben over de aanhoudende crisis en de effecten daarvan op onze lokale ondernemingen.

Waarschijnlijk is het u net zo als ons vergaan.
Een jaar is weer in hoog tempo aan ons voorbij getrokken.
Een jaar waarin het kabinet viel, maar ook menig ondernemer het hoofd niet boven water kon houden.
Ook nu nog missen we helaas de zo gewenste stabiliteit in onze economie.
Europa brengt ons keer op keer verrassingen en de vraag is of Ierland echt het laatste land is dat steuntoezeggingen nodig had om door te kunnen.
Gelukkig zijn er ook veel positieve signalen en daar dragen wij allemaal verantwoordelijkheid voor.
We moeten elkaar hier en daar even doorheen trekken en opbeuren.

Juist in deze tijd is het waardevol om duurzaam relaties te onderhouden, zoals die met u. Relaties waar je van op aan kunt.

Maar als ik zo teruglijk naar de afgelopen boerenkool maaltijd, dan constateer ik dat er geen sprake is van een afnemend aantal deelnemers. Ik moet vaststellen dat het eigenlijk nog nooit zo druk is geweest. Is dat een gevolg van toenemende bedrijvigheid en groei van de leden of heeft dat te maken met het feit dat de sfeer in de club goed is? Ik laat die vraag maar even open.

Als ZakenClub Huizen hebben we in het afgelopen jaar niet echt op de bres hoeven staan voor grootse economische ontwikkelingen. Aan het einde van het jaar hebben we op een aantal inspraakmomenten onze stem laten horen over het hoogwaardig vervoer in onze regio. Wij vinden het belangrijk dat er goede en snelle openbare verbindingen komen met de omliggende regio’s, in het bijzonder Almere. Een belangrijk argument hiervoor is onze personeels-voorziening. We wonen in een relatief vergrijsde regio, en om voldoende personeel te krijgen moeten we goed en snel bereikbaar blijven. We blijven dus voorstander van deze ontwikkeling.

We maken ons natuurlijk inde regio ook wel wat zorgen. We moeten er zorg voor blijven dragen dat Huizen interessant blijft voor de ondernemer om zich te vestigen. De neiging om bedrijvigheid naar Almere te verplaatsen is aanwezig. De gemeente moet erop toezien dat ervoor ons als Huizer ondernemers voldoende ruimte blijft om ons te blijven ontwikkelen. Huizen moet geen slaapstad van Almere worden.

We hebben ons druk gemaakt voor het keurmerk Veilig ondernemen voor bedrijven en hebben daarvoor als ZakenClub de 2e ster binnen gehaald. Nu zijn alle bedrijven aan de beurt om te zien hoe het met hún veiligheidsmaatregelen staat in en om hun eigen pand qua alarm, verlichting en hang– en sluitwerk. We gaan ervoor om als ZakenClub Huizen een veilig ondernemersterrein en veilige kantoorlocaties te hebben.

Terugkijkend op 2010 denk ik dat we als ZakenClub Huizen een prachtig jaar hebben gehad, waarin iedereen aan zijn trekken is gekomen met bijzondere activiteiten. Waarvan iedereen nog onder de indruk is.

Ook voor 2011 staat er weer van alles te gebeuren, maar laten we ervoor staan dat de ZakenClub alleen een bestaan heeft als iedereen er dan ook maar ís. Dán kun je netwerken, dán kun je zaken bespreken, dán kun je bouwen aan je relaties en aan je zakendoen!

Beste mensen, natuurlijk is het belangrijk om ons druk te maken over zaken die ons dagelijks bezighouden. Maar op een moment als vandaag, een moment dat we stilstaan bij het nieuwe jaar 2011, moet je kunnen relativeren. In mijn beleving lijkt de vorige nieuwjaarstoespraak nog niet zo lang geleden. De tijd gaat snel, en naarmate we het drukker hebben, lijkt het wel of het nog sneller gaat. De eerste 10 jaar van deze eeuw zitten er alweer op. Ik herinner me nog als de dag van gisteren de drukte rond de eeuwwisseling. We maakten ons druk over wat er allemaal fout zou kunnen gaan. Zouden onze computers tegen de eeuwovergang bestand zijn? Achteraf bleek het een hype en viel het enorm mee. En dat is nu alweer 10 jaar geleden.

Wat ik ermee wil zeggen is, gaan we niet te veel op in onze dagelijkse besognes, hebben we nog genoeg tijd om ook gewoon te leven? Het lijkt soms wel of je alleen op begrafenissen herinnerd wordt aan het leven. Niet zelden hoor je op zo’n gelegenheid de opmerking over de relativiteit van alles en de verzuchting: “Laten we er maar van genieten”.

Mijn pleidooi voor het jaar 2011 is dan ook: werk niet alleen, maar geniet ook!
Het heeft het grote voordeel, dat als je geniet het werk vaak ook leuker is..

En bij dat genieten hoort ook de aandacht voor elkaar. Mogelijk dat zo onze samenleving wat minder agressief en intolerant wordt. Als ondernemers zijn wij vaak het slachtoffer van onacceptabel maatschappelijk gedrag. Als er gestolen wordt, is dat vaak bij bedrijven, als er agressie en vernielingen zijn, is dat bij bedrijven. Dit geeft ons een bijzondere verantwoordelijkheid, maar ook vaak een extra last. Niet zelden draaien wij voor de kosten op. Mogelijk een thema om eens breder met elkaar te bespreken. Het zouden allemaal redenen kunnen zijn om je extra zorgen te maken. Maar dat is wat ik nu juist niet wil. Ik pleit er nogmaals voor om de goede kanten van het leven eens extra te gaan ontdekken, niet alleen de zorgen van het werk, maar ook de geneugten van het leven.

Ik zou hier nog meer dingen met u kunnen bespreken, maar dat doe ik niet. Het is goed om met elkaar te praten, elkaar goede dingen toe te wensen voor het nieuwe jaar en het glas te heffen, maar voor ik dat doe, wil ik de anonieme schenker van de champagne (ieder jaar weer opnieuw) bedanken voor de gift in de vorm van champagneflessen, die we nu uitgeschonken krijgen.

Namens de ZakenClub Huizen wens ik u een heel goed, bedrijvig jaar toe, met voldoende tijd en ruimte om ook van het leven te genieten. Blijf daarbij gezond en dit alles wens ik ook al degenen die u lief zijn toe.

Voorzitter