Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht
12 januari 2010
Zakenclub Huizen
Onze leden hebben met een originele, muzikale toespraak van onze voorzitter en een goed glas champagne in de Boerderij van Huizen het Nieuwe Jaar ingeluid.
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

Onze leden hebben met een originele, muzikale toespraak van onze voorzitter en een goed glas champagne in de Boerderij van Huizen het Nieuwe Jaar ingeluid.

Onze voorzitter Johan Westland koos voor klassiekers van Ramses Shaffy om het Nieuwe Jaar met optimisme, doorzettingsvermogen en ondernemerszin van start te gaan. 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder...' Prachtige songteksten, mooie muziek, goed begin van 2010!

Lees hieronder de Nieuwjaarstoespraak.

Beste vrienden van de Huizer ZakenClub

U kent vast wel dat levensliedje van Ramses Shaffy:

'We zullen doorgaan, met de wankele zekerheid… in een mateloze tijd, we zullen doorgaan.'

Zo voelt het voor een ieder dan ook een beetje aan, niemand uitgesloten,
'We zullen doorgaan……. Als niemand meer verwacht….. Dat we weer door gaan'

We staan aan het begin van een Nieuw Jaar. De goede voornemens worden in veelheden ons toe geworpen. Maar eigenlijk zijn we nog maar nauwelijks bekomen van het crisisjaar 2009. Eigenlijk zouden we het woord crisis niet meer in de mond moeten nemen, omdat het zo bevestigend is. Oh nee, ik ontken niet dat de meeste van onze bedrijven te leiden hebben gehad onder de crisis. Er zijn dingen gebeurd die we een aantal jaren in de verste verte niet hadden kunnen voorspellen. Dat kleine ondernemingen, met een beperkt weerstandsvermogen onderuit gingen was nog tot daar aan toe, maar dat gerenommeerde banken onderuit gingen bracht een schokgolf teweeg! De wereld stond even op zijn kop. Na een lange periode van een zekere welvaart, werden de banden lek geprikt. De economie had onder spanning gestaan en voertuig van de welvaart kreeg een klapband! De lucht er in één klap uit. En, beste mensen daar ging veel persoonlijk leed mee gepaard, mensen die huis, haard, pensioenvoorziening, zuur gespaard geld in het niets zagen opgaan. En dan sta je aan het begin van het jaar voor een groep zakenmensen. Wat wat moet je dan zeggen. 'Beste mensen, het valt allemaal wel mee, het komt best goed, maakt u zich geen zorgen…?' Ik ben van nature geen pessimist, maar een ding dat ik in het afgelopen jaar heb geleerd is voorzichtig te zijn in prognoses en toekomstverwachtingen. Maar aan de andere kant wil ik u niet de put praten, er zijn zeker tekenen van herstel, de economie groeit weer voorzichtig, er is reden voor een licht optimisme.

Als ZakenClub hebben we het afgelopen jaar de gelegenheid gehad om ervaringen met elkaar te delen. Waar nodig konden we advies bij elkaar vragen of steun vinden. De ZakenClub is tegen de trend van de crisis in gegroeid. We zijn een volwaardige netwerkorganisatie geworden, die de belangen van het Huizer zakenleven wil dienen. Niet als een vakbondsachtige werkgevers organisatie. Nee, als een organisatie die een platform wil bieden aan ondernemers en daar waar nodig belangen wil bundelen en uitdragen. Maar ook de onderlinge gezelligheid speelde een belangrijke rol. Een prima geslaagd uitje in juni en een wederom succesvol winterbuffet. De Huizer ZakenClub heeft eigenlijk in het afgelopen jaar zijn transitieproces succesvol afgerond.

We kunnen in de komende tijd verder gaan met het verstevigen van onze positie in de Huizer samenleving. Dit doen we door intensief contact te houden met andere belangenorganisaties, maar in het bijzonder door onze band met de gemeente te verstevigen. We hebben goede kwalitatieve gesprekspartners gevonden in de Huizer wethouders. Er wordt adequaat op onze wensen gereageerd. Dat vinden we belangrijk. Samen in Huizen het economisch klimaat op de kaart zetten. Immers het bedrijfsleven is een belangrijke kurk waarop de Huizer gemeenschap draait. Het voortijdig vertrek van onze burgemeester is niet iets waar we als ondernemers van wakker mogen liggen. De contacten in het verleden waren moeizaam. We hopen dat wanneer er in zijn opvolging wordt voorzien, er ook oog is voor de belangen van het Huizer zakenleven. Een burgemeester is in onze ogen een van de representatieve vertegenwoordigers van onze gemeenschap en zou een functie als ambassadeur van het Huizer bedrijfsleven moeten functioneren. Maar laten we niet de schuld alleen aan de burgervader toerekenen. Er is meer gebeurd. dat wij als ZakenClub niet willen weten. Er zijn zeker andere partijen betrokken bij het vertrek van de burgemeester. Eén ding is jammer...Had de burgemeester in november 2008 naar de ZakenClub geluisterd, dan was dat hem ten goede gekomen. Onze majesteit de Koningin heeft het in haar Kerstboodschap zelfs nog gezegd. We moeten met elkaar in contact blijven. Anders weten we niet eens meer wie onze buren zijn. Zo is het ook met contact. Dat moet je houden.

Wij zijn daarom ook blij dat we in wethouder mevr. Petra van Hartskamp een luisterend oor hebben gehad het afgelopen jaar.

Er zijn vast nog wensen die wij op de agenda hebben staan om een daadkrachtige, sterke en gezonde ZakenClub te blijven houden in Huizen. Maar een sterke ZakenClub is alleen realiseerbaar als iedereen ook erbij betrokken is en als iedereen in de kracht van de ZakenClub gelooft. Zelfs als je alleen maar voor je eigen netwerk bij de ZakenClub zit, heeft ons netwerk een daadwerkelijke functie .

Alle wensen en voornemens laten zich vaak terugbrengen tot één hele belangrijke: gezondheid. Gezondheid voor allen die ons lief en dierbaar zijn. En dat is dan ook de belangrijkste wens die ik hier zou willen uitspreken. Zonder de gegeven gezondheid, een kostbaar goed, is er zakelijk niets te bereiken.

Ik rond af. Eerst door de gulle gever te bedanken die ieder jaar weer opnieuw de heerlijke champagne beschikbaar stelt aan de ZakenClub...maar niet nader genoemd wil worden.

Ik ben begonnen met Ramses Shaffy, ik wil deze toespraak ook met hem eindigen:

'Zing, vecht,huil,bid, lach, werk en bewonder, ook dat behoort bij ons leven...'

Heel veel succes en een gezond 2010 toegewenst.