Eerder hebben wij u d.m.v. onderstaande mail geïnformeerd over de vergoeding die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor ondernemers in bijvoorbeeld de horeca-, cultuur-, sport- en evenementensector, voor de extra kosten die verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. Ondernemers en instellingen die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking kwamen, konden een aanvraag bij de gemeente indienen. Deze regeling liep tot en met 31 december 2021. Het kabinet heeft besloten de regeling te verlengen van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.


Tegemoetkoming in de extra kosten

Om ondernemers enigszins tegemoet te komen stelt de Rijksoverheid een vergoeding beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. Ondernemers en instellingen die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking komen, kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen. Tot en met zaterdag 26 maart 2022 kunt u de aanvraag indienen. Alleen kosten die gemaakt worden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking. Via de volgende link vindt u het aanvraagformulier en verdere informatie: https://www.huizen.nl/vergoeding-voor-controle-op-coronatoegangsbewijzen-0


Wij verzoeken u dit bericht te delen met uw achterban. Hierbij hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog andere vragen zijn dan vernemen wij deze uiteraard graag.