Nieuwe aanpak bij inkooptraject gemeente Huizen
1 december 2022
Zakenclub Huizen
nieuwe-aanpak-bij-inkooptraject-gemeente-huizen

Als (dé) zakenclub Huizen hebben we een goede relatie met de gemeente Huizen. In de eerste plaats in de vorm van wederzijdse betrokkenheid en gezamenlijke actieviteiten. Ook vierjaarlijkse gesprekken (samen met de winkeliersverenigingen) zijn een onderdeel van de relatie. Mede door de inbreng van onze zakenclub is het dan fantastisch om te zien wanneer er verbeteringen zichtbaar worden... Goed besluit gemeente Huizen!

Lees meer op de website van de gemeente