Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek
2 september 2021
Zakenclub Huizen
meldpunt-discriminatie-gooi-en-vechtstreek

Het Meldpunt Discriminatie
Het Meldpunt Discriminatie is een onafhankelijk bureau waar inwoners van gemeenten in Gooi en Vechtstreek terecht kunnen met klachten over discriminatie.  Wij houden ons primair bezig met de behandeling van discriminatieklachten en de registratie en rapportage hiervan. Inwoners van Gooi- en Vechtstreek die zich gediscrimineerd voelen of hiervan getuige zijn kunnen zich tot ons wenden. In overleg met de melder wordt vervolgens bepaald op welke wijze de klacht al dan niet verder wordt behandeld. Een melding kan ook anoniem of alleen ter registratie. Jaarlijks vindt rapportage over de meldingen e.d. aan gemeenten plaats. Daarnaast verricht de ADV activiteiten op het gebied van voorlichting, advies en preventie.

Gediscrimineerd? Meld het!
Heeft u te maken met discriminatie of constateert u discriminatie binnen uw organisatie, netwerk of doelgroep? Blijf er niet mee zitten en meld het of laat het melden. Het melden van discriminatie is sowieso zinvol. Hiermee krijgen we inzicht in waar, hoe vaak en in welke vorm discriminatie voorkomt (op gemeentelijk regionaal en landelijk niveau). Op basis hiervan kunnen dan weer verdere stappen gezet worden in de strijd tegen discriminatie. Zo zetten we samen een streep door discriminatie!

Digitale folder
Bijgevoegd treft u een digitale folder, alsmede een tweetal infographics aan die u binnen uw organisatie en/of netwerk kunt verspreiden.

Infographic discriminatie en werkwijze melding en Folder Meldpunt Discriminatie