Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van de GAD. Dit bericht is ook via de reguliere gemeentelijke communicatiekanalen verspreid. 

Waar gaat het om?

Van 30 maart tot 18 mei 2022 kunnen organisaties en bedrijven in Nederland met gescheiden verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval zich aanmelden voor kosteloze inzameling hiervan vanaf 1 januari 2023. Het gaat om plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en/of glas. Een brede groep organisaties zoals zorginstellingen, cultuur, recreatie, sport, horeca, kantoren, scholen en verenigingen komt hiervoor in aanmerking.

Hoe werkt het?

Het inzamelsysteem wordt opgezet door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Organisaties kunnen zich via het inschrijfloket aanmelden. In principe kan elke organisatie zich inschrijven, er zijn wel voorwaarden:

  • Alleen gescheiden afvalstromen die van goede kwaliteit zijn worden opgehaald. Er mag dus niets inzitten wat bij het restafval of bij andere afvalstromen thuishoort omdat het materiaal anders niet gerecycled kan worden.
  • De minimale aangeboden hoeveelheid per week is 240 liter. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of 1 kliko.

Van inschrijving naar inzameling

Als een bedrijf besluit zich in te schrijven, worden o.a. bedrijfsgegevens, ophaallocaties en informatie over de huidige afvalstromen gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om contracten af te sluiten met inzamelbedrijven die de inzameling zullen verzorgen. De inzameling en recycling wordt betaald door Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Organisaties met meerdere ophaallocaties kunnen per inschrijving meerdere locaties opgeven.

Het proces ziet er verder als volgt uit:

  1. Inschrijven bij loket: Van 30 maart tot 18 mei 2022 aanmelden bij het inschrijfloket.
  2. Checken van gegevens: Van 18 mei tot oktober 2022 wordt nagegaan of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden.
  3. Terugkoppeling: Begin oktober 2022 wordt een bericht gestuurd of er gestart kan worden of niet.
  4. Afval scheiden: Vanaf 1 januari 2023 wordt het gescheiden PD en glas kosteloos opgehaald bij het bedrijf.

Meer informatie is te vinden op www.afvalgoedgeregeld.nl.