Kennismaken met Regie op Mantelzorg
13 augustus 2021
Zakenclub Huizen
kennismaken-met-regie-op-mantelzorg

Eén op de vier werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg.
Medewerkers die ook mantelzorger zijn, voeren bijkomende regeltaken vaak uit in werktijd. Instanties zijn immers alleen tijdens kantooruren bereikbaar. Het gevolg is dat de medewerker minder aandacht heeft voor zijn/haar werk. Dit noemt men presente isme.

Bovendien brengt het combineren van werk en zorg de nodige spanningen met zich mee. Dit vergroot de kans dat iemand zich ziek meldt. Voor een organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim.

De zware combinatie van werk en zorg kan leiden tot:

  • overbelasting: 8,6% van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast; dit zijn 380.000 mantelzorgers
  • uitval op het werk: 10% van de werkende mantelzorgers stopt met werken of gaat (tijdelijk) minder werken
  • financiële problemen als gevolg van het (gedeeltelijk) stoppen met werken
  • minder mogelijkheden om op de gewenste manier mantelzorg te verlenen

Wij van Regie op Mantelzorg kennen de weg in de zorg, nemen regeltaken van de medewerker over, zodat hij/zij zich weer beter kan concentreren op het werk. Zo helpen wij onnodig ziekteverzuim voorkomen.

Ook adviseren wij leidinggevende bij het maken van maatwerkafspraken met de werknemer. Zodat de werknemer wordt ontlast en de werkgever kan blijven bouwen op een loyale en gemotiveerde medewerker.

Wij geven workshops "bordje vol" ter ondersteuning en begeleiding van de mantelzorger. 

Wij zijn beide ervaringsdeskundige op het gebied van mantelzorg..

Adriaan komt uit de zorg en Marion heeft 28,5 jaar bij de KLM gewerkt waarvan de laatste 8,5 jaar als re-integratie officer. 

Aankomende zaterdag 14 augustus staan we op de zomermarkt in de Oostermeent te Huizen.

Zie ook onze flyers (flyer 1 en flyer 2) en onze website: www.regieopmantelzorg.nl

Wij geven presentaties aan ondernemingen, met als doel mantelzorg op de kaart te zetten binnen een organisatie.