Informatie gladheidbestrijding Gemeente Huizen
7 november 2023
Zakenclub Huizen
Bericht van de Gemeente Huizen
Gemeente Huizen
Bericht namens de Gemeente Huizen:
 

Doel gladheidbestrijding

De gemeente Huizen wil ook in winterse omstandigheden de verkeersveiligheid, doorstroming van verkeer, leefbaarheid, bereikbaarheid en de economische en maatschappelijke voortgang zo goed mogelijk waarborgen. Dat doen we volgens het gladheidbestrijdingsplan op wegen waarvan de gemeente wegbeheerder is (Zo valt de Crailoseweg buiten de bebouwde kom bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland). Via  het account @Gladheid_Huizen(externe link) melden we het starten van een strooiactie.

 
Prioriteit 1: hoofdroutes

In normale winterse omstandigheden strooien we de zogenaamde hoofdroutes: de belangrijkste wegen (gebiedsontsluitingswegen) en fietspaden binnen Huizen, busroutes en routes naar bedrijven, winkelcentra en scholen. Ook de hoofdroutes van de hulpdiensten vallen hieronder.

 
Prioriteit 2: verzamelroutes

Hieronder vallen de kleinere wegen in woonwijken (ontsluitings- en verbindingswegen) en de wegen richting instellingen en woonzorgcentra, voor zover ze nog niet onder prioriteit 1 vallen. Ze worden alleen gestrooid tijdens kantooruren als de hoofdroutes onder controle zijn én wanneer het langer dan drie dagen glad is.
 

Noodscenario
Wanneer het door extreem winterweer niet meer mogelijk is om alle hoofdroutes voldoende begaanbaar te maken en te houden, vindt gladheidbestrijding plaats op een beperkt deel ervan (in ieder geval hoofdroute 1 en 2). Fietspaden en kleinere wegen worden dan niet gestrooid. Bij het van kracht worden van het noodscenario melden we dat via het account: @Gladheid_Huizen(externe link), onze website en social media.

 
Waar wordt niet gestrooid

De gemeente strooit niet op stoepen, voetpaden en binnenwegen in de wijken. Dit is niet haalbaar. We zoeken een goede balans tussen de veiligheid van weggebruikers en de beschikbare menskracht en de bescherming van het milieu. De gemeente stelt ook geen gratis zout ter beschikking aan inwoners. Het strooien van stoepen voor een woning, winkel of bedrijf is de verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers. Wij vragen scholen, instellingen en winkeliers en inwoners daarom zelf de gladheid op hun terrein en het aangrenzende trottoir te bestrijden. In overleg kan de gemeente wel een zoutbak ter beschikking stellen aan onder andere scholen en instellingen.

 
Meer informatie over gladheidbestrijding vindt u op onze website: Gladheidbestrijding | Gemeente Huizen.