Met een grote opkomst hebben wij op maandagavond 7 februari 2011 kennis mogen nemen van het reilen en zeilen op deze speciale afdeling van de recherche. Na een prima ontvangst met broodjes, koffie en thee zijn wij in drie groepen door CSI-Huizen geleid.
Indrukwekkend bedrijfsbezoek bij de Politie Recherche Forensisch Onderzoek in Huizen

Met een grote opkomst hebben wij op maandagavond 7 februari 2011 kennis mogen nemen van het reilen en zeilen op deze speciale afdeling van de recherche. Na een prima ontvangst met broodjes, koffie en thee zijn wij in drie groepen door CSI-Huizen geleid.

Forensisch onderzoek (FO) dient het bewijs in strafzaken. Met de voortschrijdende technologie wordt er veel waarde gehecht aan de mogelijkheden van forensisch-technisch onderzoek om bij te dragen aan de waarheidsvinding. Forensisch-technisch onderzoek is gericht op de ontwikkeling en toepassing van technische en (natuur)wetenschappelijke methoden en technieken van sporenonderzoek ten behoeve van de waarheidsvinding in de strafrechtspleging.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht een ondersteuning aan de in de politieregio’s gevestigde FO afdelingen. Alle onderzoeken worden in eerste aanleg alleen gedaan door deze lokale afdelingen van de FO. Bij deelonderzoeken (dna onderzoek, gerechtelijke sectie’s en heel specifiek onderzoek) worden de aangetroffen sporen overgebracht naar het NFI voor nader onderzoek. Incidenteel kan het NFI op de Plaats Delict gevraagd worden voor specifieke ondersteuning.

De afdeling FO Flevoland/Gooi & Vechtstreek is gevestigd in het nieuw gebouwde deel tegen het Politiebureau in Huizen. Enthousiaste medewerkers hebben met passie en veel inzet onze leden een kijkje in de ‘keuken’ van digitaal- en sporenonderzoek gegeven. Daarmee hebben de gastheren de ondernemers duidelijk kunnen maken dat de medewerking van bedrijven bij hun onderzoekswerk van evident belang kan zijn. Goede technische oplossingen (zoals camerabewaking) kunnen zeker bijdragen aan de waarheidsvinding.