Ilocator start vraagmonitor
24 maart 2011
Zakenclub Huizen
Vraagmonitor Werklocaties brengt ruimtebehoefte voor werk in kaart. In Gooi & Vechtstreek is ruimte schaars. Daarom moet inzichtelijk zijn hoeveel ruimte nodig is om te kunnen blijven werken en wonen.
ilocator-start-vraagmonitor

Vraagmonitor Werklocaties brengt ruimtebehoefte voor werk in kaart. In Gooi & Vechtstreek is ruimte schaars. Daarom moet inzichtelijk zijn hoeveel ruimte nodig is om te kunnen blijven werken en wonen.

De Vraagmonitor Werklocaties brengt de ruimtebehoefte voor werk in de komende jaren in kaart.

De Vraagmonitor Werklocaties is een initiatief van iLocator en de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeenten in Gooi & Vechtstreek en de lokale ondernemersverenigingen, waaronder onze Zakenclub Huizen in de persoon van Jos Castelein als bestuurslid van iLocator.

De Stec Groep voert het onderzoek uit. Circa 3.500 kantoor- en bedrijfsruimtegebruikers in de Gooi- en Vechtstreek zijn per brief uitgenodigd deel te nemen aan de digitale enquête naar hun ruimtebehoefte.

In de enquête geven ondernemers aan waar hun pand, kavel en bedrijfsomgeving aan moeten voldoen en hoeveel ruimte zij nodig hebben om te kunnen werken. Door dit onderzoek ontstaat beter inzicht in de behoefte aan ruimte voor werk in de regio. Gemeenten kunnen dit inzicht in hun plannen gebruiken en daardoor beter inspelen op de eisen en wensen van bedrijven. Een eventuele uitbreiding of verandering van een bedrijfspand of –kavel zou dan sneller gerealiseerd kunnen worden.

Dit werkt positief uit op de werkgelegenheid in de regio Gooi & Vechtstreek. De resultaten van het onderzoek worden medio juni gepresenteerd op de website van iLocator.