Hulp bij aanvragen krediet
9 januari 2010
Zakenclub Huizen
Het kabinet wil mkb-ondernemers hulp aanbieden bij het aanvragen van krediet via 2 proefprojecten. Het doel is om de praktische en administratieve kant bij kredietaanvragen te vereenvoudigen. Het gaat om aanvragen tot 250.000 euro.
hulp-bij-aanvragen-krediet

Het kabinet wil mkb-ondernemers hulp aanbieden bij het aanvragen van krediet via 2 proefprojecten. Het doel is om de praktische en administratieve kant bij kredietaanvragen te vereenvoudigen. Het gaat om aanvragen tot 250.000 euro.

Het gaat om de CCQ Ondernemersdesk en MKB'er Kredietintermediair. In de pilot van het ministerie van EZ verzorgt een platform de aanvraag, administratie en beheer van kredieten. Na de kredietverlening monitort het platform de kredietafspraken en de rapportage aan de bank. De doelgroep is kredietaanvragers die onder de borgstellingsregeling (BMKB) vallen. Op 1 juli moet de pilot van start gaan. MKB'er Kredietintermediair richt zich vooral op adviseurs bij brancheorganisaties.

Meer informatie over microkrediet.

Bron: Ministerie van Economische Zaken.