Burgemeester Van Gils verlaat Huizen
10 december 2009
Zakenclub Huizen
Op woensdagavond 9 december heeft de gemeente een persverklaring uitgestuurd.
burgemeester-van-gils-verlaat-huizen

Op woensdagavond 9 december heeft de gemeente een persverklaring uitgestuurd.

De gemeente Huizen en burgemeester F.W. van Gils hebben, mede op verzoek van de burgemeester, met elkaar afgesproken dat de burgemeester voortijdig afscheid neemt van de gemeente Huizen. Dit zal per 1 april 2010 ingaan. De partijen hebben afgesproken, dat dit onder de geldende normen en gebruiken bij dit soort vraagstukken van vroegtijdig vertrek plaatsvindt.

Burgemeester F.W. van Gils: "Ik heb me de afgelopen jaren met veel plezier ingezet voor de inwoners en het bestuur van Huizen. Ik heb echter vastgesteld dat ik mijn capaciteiten nu beter kan inzetten op een andere plaats in het openbaar bestuur. Mijn vertrekdatum is zo gekozen om na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college en een nieuwe raad de gelegenheid te geven tot een frisse start van B&W". Van Gils is zijn functie begonnen op 1 april 2006 en was voor zes jaar benoemd.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft echter geen stemrecht in de raad. Hij is ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, waarin hij wel stemrecht heeft, zelfs een beslissende stem als de stemmen staken.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om een raadsbesluit voor vernietiging voor te dragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken, als naar zijn mening het besluit in strijd is met het algemeen belang. De burgemeester heeft een bijzondere, wettelijke bevoegdheid op het gebied van de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

bron : www.huizen.nl