Algemene ledenvergadering 2019
8 oktober 2019
Zakenclub Huizen
algemene-ledenvergadering-2019

Algemene ledenvergadering

Maandagavond 7 oktober 2019 vond de oktoberbijeenkomst plaats. Rond 20.00 uur heette de voorzitter Jan Pieter Wiesenekker iedereen van harte welkom. Harold van de Wakker deed verslag van de activiteiten van het afgelopen seizoen en Johan Doesburg lichtte de financiën toe. Hierna introduceerde Jan Pieter drie nieuwe leden van het bestuur, t.w. Henriëtte Westland, Jan Damen en Dennis Jongerden. Jan Pieter Wiesenekker en Johan Doesburg traden af. De vergadering besloot Pieter van Woerden als nieuwe voorzitter te kiezen. Dennis Jongerden neemt van Johan Doesburg de taak als penningmeester over. Jan Pieter bedankte het bestuur en de leden voor het in hem gestelde vertrouwen de afgelopen vier jaar. Pieter van Woerden bedankte Johan en Jan Pieter voor hun inzet voor de ZakenClub.

Na de Algemene Ledenvergadering gaf de nieuwe voorzitter het woord aan de heer Borgert Tegel van Felixx. Hij informeerde de leden over de stand van zaken in pensioenland. Borgert hield een interessante lezing die alle ontwikkelingen liet zien die spelen op het terrein van pensioenen.

Na deze presentatie was het tijd om met een drankje nog wat na te praten en de onderlinge contacten te verdiepen.