Activiteiten

Activiteiten

Iedere tweede maandag van de maand en afsluitingen.

De ZakenClub organiseert iedere tweede maandag van de maand een netwerkbijeenkomst, en een feestelijke jaarafsluiting in de eerste helft van de maand juni. De bijeenkomsten vinden vaak plaats in De Boerderij aan de Hellingstraat in Huizen, dan wel op bedrijfslocatie bij een van de leden of een in Huizen gevestigde onderneming.

Jaarlijkse boerenkoolmaaltijd

De jaarlijkse boerenkoolmaaltijd is in december. Bij de jaarafsluiting in juni en de boerenkoolmaaltijd in december zijn partners welkom.

Locale overheid

De ZakenClub nodigt voor de bijeenkomsten vrijwel altijd vertegenwoordigingen uit van de (lokale) overheid. Met enige regelmaat ontvangen wij gastsprekers en organiseren wij een zakelijke Speed-date avond.

5-minute talk

Vrijwel iedere bijeenkomst houdt een aantal leden een ‘5-minute talk’, waarin hij of zij zichzelf en zijn of haar bedrijf presenteert. Daarnaast kunnen leden op vooraf vastgestelde avonden een introducee aanmelden en meenemen.